Aanmelden

Beste ouders,

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende kampen waarvoor u uw kind kunt aanmelden. Onderaan deze pagina vindt u een aanmeldingsformulier, waarmee u uw kind kunt aanmelden.

Dagkamp:

Let op: Aanmelden voor Dagkamp 2017 is helaas niet meer mogelijk

Leeftijd:                 Dagkamp jong: 5 t/m 11 jaar                        Dagkamp oud: 12 t/m 15 jaar

Data: Van maandag 10 t/m vrijdag 14 juli 2017

Kosten: € 30,00 per kind, mits het aanmeldingsformulier en de betaling uiterlijk op 15 juni 2017 in ons bezit zijn. Het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin betaalt hiervoor € 27,50. Bij inschrijving en betaling na 15 juni 2017 bedragen de kosten € 35,– per kind. Het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin betaalt dan € 32,50.

Dagkamp is een activiteit, die plaats vindt op een terrein op het sportcomplex “Schenkeldijk” in Dordrecht. De kinderen worden ’s morgens tussen 8.15 en 9.00 uur met de bus opgehaald en naar de Schenkeldijk gebracht. Hier worden ze naar leeftijd onderverdeeld in groepen van ongeveer 9 kinderen, waarmee zij de week doorbrengen. De groepen staan onder toeziend oog van een leid(st)er. Op het terrein wordt een grote tent neergezet om bij slecht weer spelletjes in te doen en een aantal groepstenten om in te eten. Er wordt een gevarieerd programma van sportieve en creatieve activiteiten aangeboden. Tevens zal het luchtkussen en/of stormbaan aanwezig zijn. De kinderen worden ’s middags tussen 15.30 en 16.15 uur weer met de bus naar huis gebracht.

Weekkamp:

Leeftijd: 7 t/m 16 jaar

Data: Van zaterdag 29  juli t/m vrijdag 4 augustus 2017

Kosten: € 70,– per kind, mits het aanmeldingsformulier en de betaling uiterlijk op 15 juni 2017 in ons bezit zijn. Het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin betaalt hiervoor € 65,–. Bij inschrijving en betaling na 15 juni 2017 bedragen de kosten € 75,– per kind. Het tweede en volgende kind uit hetzelfde gezin betaalt dan € 70,–.

Het weekkamp wordt georganiseerd in en om de accommodatie van Scouting Hoogerheide. Op het bijbehorende veld en het nabijgelegen bos worden gedurende 7 dagen gevarieerde activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden naar leeftijd en geslacht ingedeeld in een groep van ongeveer 6 kinderen met elk een eigen leiding, die ook tijdens het eten en het slapen bij de kinderen aanwezig is. Voor de jongeren en ouderen is een apart gedeelte van het gebouw gereserveerd. De kinderen moeten zelf een luchtbed en een slaapzak meenemen, want in het gebouw zijn geen bedden en dekens aanwezig. Het vervoer van en naar Hoogerheide wordt geregeld met een bus.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand formulier. Neemt u daarbij wel de informatie onderaan de pagina in acht! Aanmelden kan ook door middel van het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Dit kunt u vinden onder het kopje “Downloads”.

Achternaam kind*

Voornaam*

Adres*

Postcode en Woonplaats*

Geboortedatum*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Naam school en welke groep*

Naam en telefoonnummer huisarts*

Ziektekostenverzekeraar en polisnummer*

Is uw kind in het bezit van een zwemdiploma?*
neeja

Zo ja, welke?

Bij noodgevallen bellen (naam en telefoonnummer)*

Aan welk kamp gaat uw kind deelnemen?*

* verplicht in te vullen

Eventuele bijzonderheden, zoals allergieën, dieet, lichamelijke of geestelijke bijzonderheden, medicijngebruik, heimwee enz. Deze gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Bij deze verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de aanvullende informatie:

Naam

Extra informatie bij aanmelden

Wij verzoeken u de volgende punten in acht te nemen bij het invullen van het aanmeldingsformulier

  • Betaling dient te geschieden door overmaking op IBAN NL78 ABNA 0456 3881 33 t.n.v. Stichting VakantieKinderFeesten te Dordrecht o.v.v. de naam van uw zoon of dochter. U ontvangt van ons géén acceptgiro en dient zelf voor tijdige betaling zorg te dragen! Wilt u gebruik maken van de voorinschrijving, dan dient uw betaling uiterlijk op 15 juni 2017 op de bankrekening te zijn bijgeschreven.
  • Het VKF-bestuur houdt te allen tijde het recht kinderen te weigeren zonder opgave van reden.
  • Indien u onjuiste informatie verstrekt, heeft het VKF-bestuur het recht de inschrijving ongedaan te maken.
  • Probeer de eventuele bijzonderheden zo duidelijk en compleet mogelijk in te vullen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden en niet voor verrassingen komen te staan.
  • Indien u er bezwaar tegen heeft dat er op onze website/facebookpagina een foto wordt geplaatst waarop uw kind te zien is, willen we u verzoeken om een (pas)foto van uw kind met het aanmeldingsformulier te mailen, zodat wij de gemaakte foto’s vóór publicatie goed kunnen controleren. De door u verstrekte (pas)foto zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het hiervoor genoemde doel. Na afloop van de betreffende activiteit zal de (pas)foto door ons worden vernietigd.
  • De uiterste inschrijfdatum voor onze kampen is 10 dagen voor aanvang van het kamp.
  • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van het kamp, ontvangt u het reeds betaalde deelnamegeld terug na aftrek van € 2,50 administratiekosten per formulier.
  • Zonder tegenbericht binnen 1 maand na betaling, kan uw kind definitief mee, behoudens beslissingen van de stichting VakantieKinderFeesten.
  • Bij tijdige inschrijving ontvangt u uiterlijk 1 week voor de activiteit start alle voor deelname benodigde bescheiden.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt de stichting VakantieKinderFeesten het recht de activiteit niet door te laten gaan. Reeds betaalde bijdragen worden dan aan de deelnemer gerestitueerd.